Statut szkoły

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

STATUT_B.Sz.I St. nr 3