Rekrutacja

ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NIEDŁUGO  PODEJMIESZ  DECYZJĘ CO CHCESZ  W  ŻYCIU ROBIĆ UŁATWIMY  CI TO  ZADANIE  PROPONUJĄC   WYBRANE   KIERUNKI  KSZTAŁCENIA

JEŻELI CHCESZ UCZĘSZCZAĆ  DO 3 LETNIEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ   I  MIEĆ    ZAGWARANTOWANĄ   PRAKTYCZNĄ   NAUKĘ    ZAWODU   W    DOBRZE PRZYGOTOWANYCH   ZAKŁADACH   PRACY

                                               PRZYJDŹ DO NAS        

ZAPEWNIMY  CI  :

       -KADRĘ  PEDAGOGICZNĄ  Z WYSOKIMI  KWALIFIKACJAMI

       -MIEJSCA  ODBYWANIA  ZAJĘĆ  PRAKTYCZNYCH  GWARANTUJĄCYCH BARDZO 

         DOBRE PRZYGOTOWANIE  ZAWODOWE  A  PO SKOŃCZONEJ  NAUCE  STAŁĄ PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU od 150 -230 ZŁ MIESIĘCZNIE

       -UBEZPIECZENIE,

       -MOŻLIWOŚĆ  ZDOBYCIA  DODATKOWYCH  KWALIFIKACJI

       -LICZNE  ZAJĘCIA  KULTURALNE  I  SPORTOWE

       -ODZIEŻ  ROBOCZĄ

 SZKOŁA PROWADZI KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE:

-TAPICER                      -STOLARZ                      -ŚLUSARZ             -KRAWIEC

-ROLNIK                       -MECHANIK OPERATOR MASZYN I POJAZDÓW ROLNICZYCH

Po ukończeniu nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje Dyplom Czeladniczy, który umożliwia w przyszłości zdobycie tytułu Mistrza. Tytuły te są honorowane i cenione w krajach Unii Europejskiej. Posiadając dyplom Czeladniczy lub Mistrzowski można uruchomić własną działalność gospodarczą.

KANDYDACI PRZYJMOWANI SĄ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW RAZ PRZEPROWADZONEJ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ BEZ EGZAMINÓW

ZGŁOSZENIA     PRZYJMUJE    BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 13-100 NIDZICA     –  PIĄTKI 37

TEL. (89) 541 22 90        FAX. (89) 541 22 90

TEL. 509 425 686    lub    TEL. (89) 625 23 94

Wymagane dokumenty przyjęcia do BSIS w Piątkach 37

  1. Wypełnione podanie dla kandydata-podpisane przez rodzica i ucznia.
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie z OKE o przystąpieniu do egzaminu szkoły podstawowej.
  3. Karta zdrowia ucznia prowadzona w szkole podstawowej.
  4. Pesel ucznia.
  5. 2 fotografie (podpisane na odwrocie).
  6. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiadasz).

Podanie o przyjęcie do szkoły – kliknij tutaj

Rekrutacja rok 2020/2021