Plan

PLAN LEKCJI dla I BSIS od 04.09.2017

PLAN LEKCJI dla II BSIS od 04.09.2017

PLAN LEKCJI dla III BSIS od 04.09.2017

PLAN LEKCJI dla I BSIS od 03.09.2018 

PLAN LEKCJI dla II BSIS od 03.09.2018 

PLAN LEKCJI dla III BSIS od 03.09.2018 

PLAN LEKCJI dla I A BSIS od 30.09.2019

PLAN LEKCJI dla I BSIS od 30.09.2019

PLAN LEKCJI dla II BSIS od 30.09.2019

PLAN LEKCJI dla III BSIS od 16.09.2019

1 (6)