Ramowy Plan Nauczania Rok Szkolny 2016-2017

Szkolny plan nauczania dla  Zasadniczej Szkoły Zawodowej

„Awa-Mebel” Piątki 37, 13-100 Nidzica

Rok szkolny 2016/2017

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo Wymiar godzin w trzyletnim okresie nauczania
w trzyletnim okresie nauczania klasa
I II III
1 Język polski 5 2 2 1 165
2 Język niemiecki 4 2 2 132
3 Historia 2 2 66
4 Wiedza o społeczeństwie 1 1 33
5 Podstawy przedsiębiorczości 2 2 66
6 Geografia 1 1 33
7 Biologia 1 1 33
8 Chemia 1 1 33
9 Fizyka 1 1 33
10 Matematyka 4 2 1 1 132
11 Informatyka 2 1 1 66
12 Wychowanie fizyczne 9 3 3 3 297
13 Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1 33
14 Zajęcia z wychowawcą 3 1 1 1 99
Godziny do dyspozycji dyrektora Zajęcia dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb                       i zainteresowań, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 3 1* 1* 1*
Wychowanie do życia w rodzinie 14* 14* 14*
Religia/etyka
Razem                           37          21            10           6
     * – ciągu roku szkolnego

Ramowy plan nauczania klasa I 2017-2018

Ramowy plan nauczania klasa II 2017-2018

Ramowy plan nauczania klasa III 2017-2018